kobo.dk

Dit eftersyn bør omfatte kontrol, efterspænding, reparation og eller udskiftning af følgende:

Bevægelige dele. Vær særlig omhyggelig med gyngestativer (kædeled, gyngeophæng).

Ved særligt belastede legepladser anbefales endda hyppigere eftersyn.

alle legeredskaber. Dele der er slidte eller ødelagte på grund af vandalisme bør udskiftes.

Ny ikraftædelse efter tilretning af standarden DS/EN 1176 del 1  til 7 pr. 1. maj 2009.

Del 8 & 9 er reserveret. Del 10 omhandler lukkede legesystemer & del 11 rummelige klatrenet.

Lovgrundlaget for etablering af en legeplads er gældende bygningsreglement 08 kap. 4.4 stk. 1

                                                                                                                                             Inspektion af legepladser!                 

Vedligehold og inspektion.:

Hvad henhører under betegnelsen vedligeholdelse.:

Følgende rutiner anbefales.

·        daglige

·        ugentlige

·        månedlige

·        kvart & halvårlig

·        årlige

Daglig tilsyn.:

Ugentlig tilsyn.

Månedlig tilsyn.:

Ved særligt belastede legepladser anbefales hyppigere eftersyn.

Produktdele der har løsnet sig eller er ødelagt som

følge af vandalisme.

¼ & ½ tilsyn.:

3-6 måneders eftersyn bør omfatte en væsentligt

grundigere gennemgang af legeredskaber end det månedlige eftersyn.

Ved eftersynet bør du kontrollere og efterspænde

Udover punkterne nævnt ved det månedlige eftersyn,

bør du også sørge for at kontrollere alle tømmerdele.

Sundt træ vil yde modstand.

Kontroller også alle metaldele for begyndende rust og

gennemgå alle netkonstruktioner og tove. Det er ikke

Efterse også alle malede emner for beskadigelse.

Rengør alle legeredskaber. Alle flader, hvor

Udføres af legepladskonsulent eller certificeret inspektør.

Hovedinspektion / årlig inspektion.:

Årlig inspektion:

Copyright © All Rights Reserved

i henhold til gældende lovgivning og standarder.

Legepladsudstyr efter DS/EN1176 del 1 til 7

·        generelle sikkerhedskrav

·        gynger

·        rutschebaner

·        svævebaner

·        karruseller

·        vipper

·        vedligehold/ inspektion og installation

Stødabsorberende faldunderlag efter

DS/EN 1177.

Naturlegepladser efter DS 1500

Samtidig sker der en udvidelse til om med del 11

Påtænkes inspektion af en eller flere legepladser kontakt     kbo@godmail.dk